1 lístok na dopravu pre celý Východ (časové lístky, mobilná aplikácia)