5 miliónov € na dotácie pre kraj (obce, mestá, cirkvi a organizácie)