R4: spustenie výstavby celého úseku (od Prešova po hranicu s Poľskom)