Andrej Zreľak, PhDr.
vedúci odboru okresného úradu
Brief info

Obec: Kežmarok
Vek: 32 rokov

Číslo na hlasovacom lístku: 45
Kresťanskodemokratické hnutie, SME RODINA, Sloboda a Solidarita, ZAĽUDÍ

Študoval som verejnú správu a politiku na Fakulte verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Momentálne pôsobím na pozícii vedúceho odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií, zároveň som druhé volebné obdobie poslancom mestského zastupiteľstva v Kežmarku. Už takmer 10 rokov pôsobím vo verejnej správe a je to oblasť, v ktorej som vždy chcel pracovať. Polovicu svojej praxe som venoval samospráve, kde som pracoval na pozícii projektového manažéra, pomáhal som mestám a obciam pri spracovaní ich strategických dokumentov (napr. Červený Kláštor, Spišská Stará Ves), ako aj pri čerpaní finančných prostriedkov z európskych fondov (napr. mesto Poprad). Rovnako som spolupracoval pri tvorbe regionálnej integrovanej územnej stratégie (RIÚS) pre Prešovský samosprávny kraj. Som hrdý Kežmarčan, ale moje korene siahajú omnoho ďalej na východ, a preto celý región Horného Spiša a Zamaguria je blízky môjmu srdcu. Chcel by som priniesť svoje doterajšie skúsenosti a pomôcť predovšetkým v rámci územného plánovania, čerpania externých finančných zdrojov pre samosprávy, ako aj úspešne dotiahnuť ďalšie rekonštrukcie, resp. výstavbu nových ciest a mostov v našom okrese Kežmarok.