Dušan Lukáč, Ing.
riaditeľ podniku
Brief info

Obec: Stropkov
Vek: 46 rokov

Číslo na hlasovacom lístku: 7
Kresťanskodemokratické hnutie, SME RODINA, Sloboda a Solidarita, ZAĽUDÍ

Pracujem ako riaditeľ mestského podniku Služba Stropkov. Pôsobil som v štátnej správe na rôznych pozíciách od referenta cez vedúceho odboru až po prednostu obvodného úradu starostlivosti o životné prostredie v Stropkove. Dve volebné obdobia som pôsobil v MsZ v Stropkove ako poslanec, z toho 2 roky aj ako viceprimátor. Prvé volebné obdobie pôsobím ako poslanec PSK za okres Stropkov, a zároveň som členom komisie dopravy PSK. Počas môjho pôsobenia vo funkcii poslanca PSK sa v spolupráci s kolegom poslancom PSK za okres Stropkov a primátorom mesta Stropkov podarilo zrealizovať viacero významných investícií, ktoré prispeli ku skvalitneniu života občanov okresu Stropkov. V tejto činnosti chcem pokračovať aj naďalej. Stojí pred nami ešte viacero výziev ako je stabilizácia oblasti stredného školstva, rozvoj športu a sociálnych služieb občanom, turistického ruchu, aj ostatných oblastí spadajúcich do pôsobnosti PSK.