Ján Baloga, Ing.
starosta
Brief info

Obec: Víťaz
Vek: 63 rokov

Číslo na hlasovacom lístku: 9
Kresťanskodemokratické hnutie, SME RODINA, Sloboda a Solidarita, ZAĽUDÍ

Vyštudoval som Vysokú školu technickú v Košiciach. Pracoval som ako vývojový pracovník, ako obchodný zástupca a taktiež aj ako riaditeľ Sociálnej poisťovne v Prešove. Posledné dve volebné obdobia pôsobím ako starosta obce Víťaz a zároveň zastupujem obce okresu Prešov v združení ZMOS. Pôsobím aj ako poslanec a člen dopravnej a kultúrnej komisie PSK. Ako člen dopravnej komisie som prispel k výraznej oprave, údržbe a výstavbe nových ciest a mostov v celom PSK. Taktiež aj ako člen komisie kultúry mám podiel na rekonštrukcii viacerých kultúrnych zariadení PSK. Kultúra je mi blízka. Som dlhoročným členom dychovej hudby a členom malej kapely, kde hrám na saxofón. V novom volebnom období by som aj naďalej chcel ako poslanec a člen dopravnej komisie pracovať na skvalitnení cestnej siete v prešovskom okrese. Cestná sieť je dôležitým nástrojom pri rozvoji infraštruktúry a taktiež aj pri rozvoji turizmu. Toto všetko má priaznivý vplyv na život obyvateľov PSK a na udržanie mladej generácie.