Ján Kapolka, Ing.
starosta obce
Brief info

Obec: Ľubica
Vek: 60 rokov

Číslo na hlasovacom lístku: 11
Kresťanskodemokratické hnutie, SME RODINA, Sloboda a Solidarita, ZAĽUDÍ

Som starostom obce Ľubica. Po ukončení štúdií na Stavebnej fakulte SVŠT v Bratislave, odbor Geodézia a kartografia v roku 1985, som bol zamestnaný v štátnom podniku Geodézia Prešov a od roku 1989 v Pozemných stavbách, š.p. Poprad. Začiatkom roka 1992 som bol menovaný za prednostu Pozemkového úradu v Poprade. Od toho času som väčšinu svojho profesionálneho života venoval pozemkovému úradu a obyvateľom nášho okresu, ktorí to potrebovali. Na rôznych postoch som pomáhal reštitúciami zmierniť krivdy napáchané ľuďom na ich majetkoch za bývalého režimu, pracoval som na registroch a pri pozemkových úpravách. V roku 2014 som bol zvolený za starostu obce Ľubica. Tak ako sa doteraz snažím o rozvoj mojej obce, chcem využiť svoje skúsenosti aj pre rozvoj nášho regiónu. Preto som sa rozhodol kandidovať za poslanca do VÚC za KDH.