Jozef Kanuščák, Bc., MBA
poslanec národnej rady
Brief info

Obec: Lipany
Vek: 48 rokov

Číslo na hlasovacom lístku: 14
Kresťanskodemokratické hnutie, SME RODINA, Sloboda a Solidarita, ZAĽUDÍ

Skoro celý svoj život podnikám, prevažne v oblasti stavebníctva a v gastre. Svoje skúsenosti z podnikania a práce v samospráve využívam pri práci na ministerstve školstva, ako regionálny koordinátor pri realizácii projektov z Plánu obnovy, kde pomáham obciam na projektoch dobudovania nových škôl, ich umiestnenia či pri tvorbe územného plánu. V súčasnosti som zo zamestnaní uvoľnený na výkon funkcie poslanca Národnej rady SR. Som zároveň mestským a krajským poslancom, pôsobím v rôznych výboroch, komisiách či dozorných radách, kde dohliadam na chod, ale hlavne na financovanie štátnych, mestských firiem a organizácií. Prácu poslanca na každej úrovni vnímam ako službu a od chvíle zvolenia ju tak aj vykonávam. Riešim rôzne podnety od občanov, zamestnancov a starostov. Venujem sa našim školám, zariadeniam pre seniorov, opravám ciest a mostov, ako aj dobudovaniu cyklotrasy EuroVelo 11. Podarilo sa mi vyrokovať výstavbu priemyselného parku v Sabinove, ktorý prinesie veľa pracovných miest. Chcem naďalej pracovať pre náš okres a región, a dotiahnuť rozpracované veci do úspešného konca.