Katarína Heredošová, Mgr., DiS. art.
riaditeľka základnej umeleckej školy
Brief info

Obec: Ražňany
Vek: 46 rokov

Číslo na hlasovacom lístku: 8
Kresťanskodemokratické hnutie, SME RODINA, Sloboda a Solidarita, ZAĽUDÍ

V umeleckom školstve pôsobím 28 rokov a riaditeľkou Základnej umeleckej školy v Sabinove som 20. rok. Od roku 2018 pôsobím ako poslankyňa PSK za okres Sabinov. Počas môjho pôsobenia v riadiacej funkcii a s mandátom poslankyne PSK som získala skúsenosti nielen v oblasti školstva a kultúry, ale aj v iných oblastiach, ktoré sa priamo či nepriamo dotýkajú mojej každodennej práce. Nie je mi cudzia ani oblasť kultúry, sociálnych vecí, oblasť výstavby, ako aj oblasť rozvoja regiónu a cestovného ruchu. Prešovský región (zvlášť okres Sabinov) je mi blízky. V ňom som sa narodila, v ňom žijem so svojou rodinou. Krása nášho regiónu je známa nielen na Slovensku, ale aj za hranicami nášho štátu. Som však presvedčená, že je mnoho oblastí, ktoré aj naďalej v PSK potrebujú zatraktívniť a ozdraviť. Vzhľadom na moju odbornosť a skúsenosti vidím svoj prínos v krajskom zastupiteľstve predovšetkým v oblasti vzdelávania a kultúry, sociálnych vecí a rozvoja regiónu.