Ľuboš Sopoliga, Mgr.
riaditeľ
Brief info

Obec: Hanušovce nad Topľou
Vek: 46 rokov

Číslo na hlasovacom lístku: 37
Kresťanskodemokratické hnutie, SME RODINA, Sloboda a Solidarita, ZAĽUDÍ

Podpora škôl, učiteľov, vnímanie rozmanitosti potrieb žiakov a ich príprava na zmeny, ktoré so sebou prináša život v 21. storočí je téma, ktorej sa profesionálne venujem. Ponúkam svoje skúsenosti pri vytváraní inovatívneho priestoru na školách. Mojím cieľom je vzdelávanie v moderných školách, ktoré inšpiruje učiteľov byť svojim žiakom dobrými sprievodcami. Spokojní a dobre pripravení mladí ľudia nájdu uplatnenie v reálnom živote. Zmeny je potrebné robiť na všetkých úrovniach - od každej jednej školy, až po vyššie územné celky. Mám skúsenosti, energiu a množstvo myšlienok, ako školy posúvať. Ako spoluautor jedinečného a jediného malokapacitného zariadenia pre hluchoslepých dospelých si dobre uvedomujem dôležitosť kvalitných sociálnych služieb nielen pre prijímateľov pomoci, ale aj pre ich rodiny. Budem aktívne podporovať proces transformácie sociálnych služieb na kvalitné komunitné služby šité na mieru ľuďom, ktorí ich potrebujú.