Marek Hudák, Ing., MBA
dátový analytik
Brief info

Obec: Bardejov
Vek: 27 rokov

Číslo na hlasovacom lístku: 12
Kresťanskodemokratické hnutie, SME RODINA, Sloboda a Solidarita, ZAĽUDÍ

Viete, že v okrese Bardejov je stále 22 mostov v správe PSK v zlom stave? Že priemerný vek pediatra v ambulancii je takmer 63 rokov? Alebo že máme o tretinu viac seniorov ako pred 10 rokmi a k tomu chýbajúce služby? Tieto, aj iné problémy som ako analytik spolu s kolegami identifikoval počas môjho pôsobenia na PSK pod vedením Milana Majerského. Ako poslanec PSK chcem teraz prispieť k riešeniu týchto problémov a ich dopadov na ľudí. Okrem toho sa ako dlhoročný amatérsky futbalista budem angažovať vo výraznej podpore športu, športovej infraštruktúry a taktiež budovania cyklotrás spájajúcich naše obce. Ponúkam energiu mladého Bardejovčana so skúsenosťami z pôsobenia v mestskom zastupiteľstve, s niekoľkými dobrovoľníckymi športovými, komunitnými a charitatívnymi projektmi či so zastupovaním slovenských samospráv v Rade európskych miest a regiónov.