Marína Romanová, MUDr., MPH
lekárka, primárka doliečovacieho oddelenia nemocnice
Brief info

Obec: Sačurov
Vek: 50 rokov

Číslo na hlasovacom lístku: 35
Kresťanskodemokratické hnutie, SME RODINA, Sloboda a Solidarita, ZAĽUDÍ

Vo vranovskej nemocnici pracujem 26 rokov, začala som na internom oddelení, mám špecializácie internista, geriater, odborník v riadení verejného zdravotníctva. Tento rok som bola vymenovaná za krajskú odborníčku odboru geriatria PSK. Vediem Spolok lekárov Slovenskej lekárskej spoločnosti vo Vranove nad Topľou, ktorý je zameraný na vzdelávanie lekárov . V tomto volebnom období som poslankyňou obecného zastupiteľstva v obci Sačurov. Pracujem v komisii výstavby, ochrany verejného poriadku a životného prostredia. Chcem prispieť ku zvyšovaniu kvality života, zdravotnej starostlivosti a sociálnej sféry v rámci nášho regiónu, rozhodla som sa teda kandidovať vo voľbách do VÚC. Vo Vranovskej nemocnici sme boli úspešní v čerpaní eurofondov, zlepšili sme materiálno-technické zabezpečenie. Plánujem sa realizovať v oblasti zdravotníctva a sociálnej politiky, aby pre každého občana bola dostupná kvalitná zdravotná starostlivosť. Chcela by som byť nápomocná aj pri ďalšom zlepšovaní sociálnych služieb v našom regióne. Podporím efektívne, účelné, transparentné využívanie finančných zdrojov a udržateľný rozpočet.