Martin Jakubov, MUDr.
lekár
Brief info

Obec: Stropkov
Vek: 52 rokov

Číslo na hlasovacom lístku: 3
Kresťanskodemokratické hnutie, SME RODINA, Sloboda a Solidarita, ZAĽUDÍ

Som internista-endokrinológ v privátnej ambulancii v Stropkove. Dve volebné obdobia som pôsobil v MsZ v Stropkove ako poslanec, z toho takmer 2 roky ako viceprimátor. 5 rokov som pôsobil ako podpredseda PSK a takmer 3 roky ako krajský lekár PSK. Druhé volebné obdobie som poslancom PSK. V tejto službe poslanca za okres Stropkov chcem naďalej ako doteraz podporovať rozvoj cestnej infraštruktúry, kvalitu stredného školstva, dostupnosť ústavnej a ambulantnej zdravotnej starostlivosti a zároveň sociálnych služieb, rozvoj turizmu a športu, ako aj zveľadenie a racionálne nakladanie s majetkom PSK v našom okrese a celom kraji.