Martin Šmilňák, Mgr.
riaditeľ školy
Brief info

Obec: Bardejov
Vek: 49 rokov

Číslo na hlasovacom lístku: 37
Kresťanskodemokratické hnutie, SME RODINA, Sloboda a Solidarita, ZAĽUDÍ

Som riaditeľom Cirkevnej spojenej školy v Bardejove, pôsobím ako mestský a krajský poslanec. Venujem sa mládeži a charitatívnej práci, taktiež rozvoju škôl, stavbe cyklotrás, budovaniu športovísk, obnove kultúrnych pamiatok, ekonomike a celkovému rozvoju regiónu. V rámci medzinárodných programov zapájam školy do projektov, vďaka ktorým môžu naši študenti navštevovať britské partnerské školy. V súčasnosti zastupujem Združenie katolíckych škôl Slovenska na európskej úrovni (European Commitee for Catholic Education). Pre slovenských pedagógov každoročne organizujem medzinárodnú konferenciu GO BILINGUAL, kde špecialisti z Británie a USA predstavujú najmodernejšie vzdelávacie stratégie. Chcem prispieť k lepšej kvalite vzdelania, k vyrovnávaniu regionálnych rozdielov a k celkovému rozvoju nášho kraja.