Martin Vardžík, Ing.
konateľ
Brief info

Obec: Vranov nad Topľou
Vek: 40 rokov

Číslo na hlasovacom lístku: 42
Kresťanskodemokratické hnutie, SME RODINA, Sloboda a Solidarita, ZAĽUDÍ

Podnikaniu sa venujem už viac ako 15 rokov. Stal som sa konateľom v rodinnej firme, kde sa dennodenne stretávam s ľuďmi a ich problémami, s ktorými sa im snažím vždy pomôcť. Za najväčší problém dnešnej doby považujem nesúdržnosť mladej rodiny, ktorá je často vyvolaná odcudzením sa v dôsledku nemožnosti nájsť si vhodné zamestnanie vo svojom regióne. Mojím cieľom je hľadať nové projekty a možnosti, ako zabezpečiť vznik nových pracovných miest a budovanie stabilných veľkých nadnárodných projektov, ktoré prinesú so sebou ponuku nových lukratívnych pracovných pozícií v Prešovskom kraji a v okrese Vranov nad Topľou. Ďalšou prioritou je pre mňa otázka bývania a dopravnej infraštruktúry. Taktiež chcem podporiť športové projekty pre mládež, budovanie športových plôch a ihrísk, workoutových ihrísk, ale aj letných táborov pre deti a mládež. Ako predseda Okresnej organizácie SME RODINA vo Vranove nad Topľou tiež spolupracujem s viacerými starostami a pomáham im vytvárať lepšie, transparentnejšie a modernejšie riešenia pre samosprávy v našom okrese. V neposlednom rade myslím aj na našich seniorov, ktorí nám odovzdali dedičstvo svojich zručných a pracovitých rúk, preto chcem podporovať budovanie nových DSS, v ktorých si zaslúžia prežívať dôstojnú a plnohodnotnú jeseň svojho života. Ako poslanec PSK chcem skrátka zúročovať svoje doterajšie skúsenosti a posúvať naše mesto a kraj dopredu, aby sme sa mohli právom nazývať HRDÝ VÝCHOD.