Martin Ždiňak
živnostník
Brief info

Obec: Svidník
Vek: 49 rokov

Číslo na hlasovacom lístku: 21
Kresťanskodemokratické hnutie, SME RODINA, Sloboda a Solidarita, ZAĽUDÍ

Pôsobím ako živnostník v gastro sektore a napriek ťažkej dobe už niekoľko rokov úspešne prevádzkujem reštauráciu. Okrem toho sa angažujem aj v sociálnej oblasti, pričom vediem denný stacionár. Medzi moje najväčšie záľuby patrí šport, no hlavne cyklistika, kde sa aktívne zapájam do organizovania rôznych športových podujatí. Komunálnu a regionálnu politiku dobre poznám, aj vďaka môjmu pôsobeniu ako poslanca MsZ vo Svidníku a člena mestskej rady. Ak získam vašu dôveru, mám v úmysle na úrovni samosprávneho kraja v našom okrese presadzovať a zastupovať hodnoty a potreby rodín, podporovať rozvoj sociálnych služieb, venovať sa projektom podporujúcim starostlivosť o seniorov, šport a hlavne rozvíjať a podporovať oblasť cyklodopravy, ktorá je v našom okrese a kraji veľmi potrebná.