Michaela Molnárová, Ing., Mgr., MBA
živnostníčka
Brief info

Obec: Prešov
Vek: 44 rokov

Číslo na hlasovacom lístku: 88
Kresťanskodemokratické hnutie, SME RODINA, Sloboda a Solidarita, ZAĽUDÍ

Vyštudovala som Ekonomickú fakultu UMB v Banskej Bystrici, odbor cestovný ruch i Filozofickú fakultu PU v Prešove. 20 rokov vlastním cestovnú agentúru a vediem rodinný penzión i predajňu v centre mesta. Viem, že náš kraj má veľký potenciál na rozvoj cestovného ruchu, preto ponúkam svoje vzdelanie i skúsenosti z úspešných projektov a podnikania. Mám jasnú predstavu, čo sa v rámci verejnej správy dá neustále zlepšovať. Minulý rok sa mi podarilo presadiť na Ministerstve kultúry SR zrušenie nariadenia pamiatkového úradu o letných terasách v centre Prešova, ktoré odbremenilo všetky prevádzky už 2.sezónu. S pomocou z Ministerstva dopravy SR som iniciovala vstup prešovských podnikov cestovného ruchu do Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Šariš. V OOCR som členom tímu na tvorbu koncepcie rozvoja cestovného ruchu v regióne. Aktívne iniciujem zmeny vo fungovaní cestovného ruchu v našom kraji. Kandidovať na poslankyňu PSK som sa rozhodla, pretože mi nie je ľahostajný aktuálny stav cestovného ruchu. Želám si, aby naše deti mali dôvod ostať tu študovať a žiť.