Michal Babin, PhDr., MBA
technik
Brief info

Obec: Humenné
Vek: 60 rokov

Číslo na hlasovacom lístku: 2
Kresťanskodemokratické hnutie, SME RODINA, Sloboda a Solidarita, ZAĽUDÍ

Som poslancom PSK a členom komisie Územného plánu a životného prostredia, inicioval som prepojenie Prešovského a Košického kraja cez Porúbku. V spolupráci s Regionálnou správou a údržbou ciest sme každoročne pripravovali plán a realizáciu opráv ciest v našom okrese. Ako člen troch školských rád stredných škôl som pomáhal pri riešení problémov hlavne po materiálnej stránke. Pri záplavách v našom meste som navrhol príspevok na odškodnenie občanom. V rámci výziev PSK moja pomoc smerovala pre občianske, cirkevné, charitatívne spoločenstvá, športu a ľudom v núdzi. Vo svojej práci chcem pokračovať, preto sa opäť uchádzam o vašu dôveru v tohtoročných voľbách.