Milan Hovanec, Mgr.
konateľ
Brief info

Obec: Poloma
Vek: 49 rokov

Číslo na hlasovacom lístku: 9
Kresťanskodemokratické hnutie, SME RODINA, Sloboda a Solidarita, ZAĽUDÍ

Som vyštudovaný chemik-potravinár s dlhoročnou aktívnou pôsobnosťou v obore. Momentálne som konateľom firmy so zameraním na spracovanie ovocia a zeleniny. Prevádzkujem pestovateľskú pálenicu v meste Lipany. Aktuálne vstupujeme do procesu duálneho vzdelávania, ktorého cieľom je zapojiť študentov do aktívnej praxe v potravinárskom sektore, aby sme nanovo oživili ovocinárstvo, ktoré bolo tak špecifické pre náš región. Ako predseda OC KDH Sabinov som v dialógu so starostami obcí nášho okresu. Prostredníctvom nich mám obraz o každodenných starostiach a problémoch nášho regiónu. Chcem im byť nápomocný ako poslanec PSK. Záleží mi na rozvoji nášho regiónu. Chcem aplikovať do praxe aj poznatky získané v zahraničí s cieľom efektívne zužitkovať možnosti, ktoré úzko súvisia s danou problematikou.