Miriam Kuzárová, Mgr., STL
manažérka
Brief info

Obec: Poprad
Vek: 45 rokov

Číslo na hlasovacom lístku: 34
Kresťanskodemokratické hnutie, SME RODINA, Sloboda a Solidarita, ZAĽUDÍ

Ako manažérka neziskovej organizácie CitizenGO sa venujem najmä ochrane života, podpore rodiny a žien a prenasledovaných pre vieru, a to ako na národnej, tak i nadnárodnej úrovni (napríklad aj na pôde OSN). Zároveň v rámci Spišskej katolíckej Charity koordinujem projekty pomoci zraniteľným občanom v okrese Poprad. Podieľala som sa na založení Centra pomoci v Poprade a Denného detského centra (škôlky) v Poprade. V rámci PSK sa chcem venovať najmä prorodinnej a sociálnej oblasti.