Ondrej Babjarčík, Ing.
zástupca primátora
Brief info

Obec: Humenné
Vek: 41 rokov

Číslo na hlasovacom lístku: 3
Kresťanskodemokratické hnutie, SME RODINA, Sloboda a Solidarita, ZAĽUDÍ

Som milujúci manžel a otec, ekonóm s 20-ročnou praxou v účtovníctve, presvedčený o tom, že SLUŠNOSŤ, ZODPOVEDNOSŤ a SPOLUPRÁCA prinášajú výsledky. Vďaka mojej rodine a koreňom mám hlboký vzťah k Zemplínu, Šarišu a Spišu, a preto chcem pomôcť budovať HRDÝ VÝCHOD. V centre môjho záujmu je RODINA a jej potreby, najmä: moderná infraštruktúra s dôrazom na dopravu, cyklodopravu a energetickú efektívnosť budov, športová infraštruktúra a kultúrna infraštruktúra. Pri každodennom kontakte so starostkami a starostami okresu Humenné denne spoznávam potreby našich obcí, chcem preto ako poslanec PSK pomôcť k ich napĺňaniu. Mojou prioritou sú investície do cyklotrás v okrese, obchvat Podskalky, ako aj obchvat Humenného a tiež projekt „Humenné - mesto kultúry 2024“.