Pavel Hudáček
starosta obce
Brief info

Obec: Lendak
Vek: 61 rokov

Číslo na hlasovacom lístku: 8
Kresťanskodemokratické hnutie, SME RODINA, Sloboda a Solidarita, ZAĽUDÍ

Som starostom obce Lendak, poslancom zastupiteľstva PSK, členom komisie pre Územné plánovanie, ochranu a tvorbu životného prostredia pri zastupiteľstve PSK, predsedom Zboru zástupcov Agentúry regionálneho rozvoja PSK. Ďalej som členom Výboru zamestnanosti na ÚPSVaR v Kežmarku, členom komory miestnej samosprávy v Kooperačnej rade Spiš PSK a členom výkonného výboru Miestnej akčnej skupiny Tatry – Pieniny Lag. V prípade, že dostanem dôveru voličov, chcem naďalej pracovať v komisii pre Územné plánovanie, ochranu a tvorbu životného prostredia pri zastupiteľstve PSK. V našom okrese Kežmarok chcem podporovať rozvoj stredných škôl, cestnú infraštruktúru a budem koordinátorom medzi samosprávami a PSK.