Peter Sklenka, Mgr.
učiteľ
Brief info

Obec: Poprad,
Vek: 51 rokov

Číslo na hlasovacom lístku: 62
Kresťanskodemokratické hnutie, SME RODINA, Sloboda a Solidarita, ZAĽUDÍ

Mám za sebou 20 ročnú prax v silových rezortoch, a to v rezorte ministerstva vnútra a generálneho riaditeľstva Železničnej polície, kde som pracoval v odbore krízového riadenia príslušníkov Železničnej polície. Zodpovedal som za projekty, ktoré súviseli s krízovým riadením celej Železničnej polície. Organizácia a projekty súvisiace s krízovým riadením si vyžadovali flexibilitu, tímovosť a dobré komunikačné schopnosti, ktoré využívam v mojom terajšom zamestnaní. V súčasnosti pracujem v školstve ako učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov druhého stupňa základnej školy. Naučil som sa výborne zvládať stresové situácie, viem sa prispôsobiť novým okolnostiam. V každodennom živote sa stretávam s problémami marginalizovaných skupín, pretože pracujem len so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia. Chcem svojou aktívnou činnosťou, nápadmi a odbornosťou v oblasti školstva napomôcť k lepšiemu fungovaniu školstva v Prešovskom samosprávnom kraji.