Peter Zubaľ, Mgr.
riaditeľ
Brief info

Obec: Radvaň nad Laborcom
Vek: 30 rokov

Číslo na hlasovacom lístku: 8
Kresťanskodemokratické hnutie, SME RODINA, Sloboda a Solidarita, ZAĽUDÍ

Svoju mladosť som prežil v rodnej obci Radvaň nad Laborcom. Počas štúdia a práce na Prešovskej univerzite som získal skúsenosti ako marketingový manažér a zúčastnil som sa desiatok medzinárodných podujatí. Nadobudnuté skúsenosti som využil doma, v našom malebnom okrese ako člen Výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce. Spoločne s kolegami sme podporili množstvo projektov: rekonštrukciu budovy materskej školy (Čabiny), zriadenie obecnej turistickej ubytovne (Zbudská Belá), zriadenie obecného klubu dôchodcov (Radvaň nad Laborcom) a ďalšie. Od februára 2021 pôsobím ako riaditeľpobočky Sociálnej poisťovne v Humennom, do ktorej pôsobnosti patrí okres Humenné, Snina a Medzilaborce. V blížiacich spojených komunálnych voľbách sa uchádzam o váš hlas ako kandidát na poslanca PSK. Venovať sa chcem najmä príspevkom na stravovanie pre seniorov, duchovným zájazdom, letným táborom pre školákov, zriadeniu workoutových ihrísk, bezplatných wifi zón, rekonštrukciám ciest a mostov v okrese a mnohým ďalším. Vytvorme spoločne krajší, transparentnejší a prosperujúci okres, na ktorý budeme hrdí.