Rastislav Mochnacký, Ing.
krajinný architekt
Brief info

Obec: Prešov
Vek: 50 rokov

Číslo na hlasovacom lístku: 87
Kresťanskodemokratické hnutie, SME RODINA, Sloboda a Solidarita, ZAĽUDÍ

Cieľom mojej kandidatúry na poslanca zastupiteľstva PSK je prispieť k napredovaniu modernizácie nášho regiónu. V meste Prešov sa už 8 rokov ako poslanec MsZ venujem témam územného plánu, výstavby, dopravy a životného prostredia. Svoje znalosti a skúsenosti chcem preniesť aj na regionálnu úroveň. Tam sa chcem venovať problematike modernizácie prímestskej dopravy a vybudovaniu integrovaného dopravného systému, vyriešeniu dopravnej situácie na vstupoch do krajského mesta najmä zo severu od Sabinova a zo severovýchodu od Bardejova a Vranova nad Topľou. Je nevyhnutné začať pracovať aj na preložke cesty I. triedy I/68 (obchvat Sabinovskej ulice) a na východnom obchvate mesta. Ako krajinný architekt by som rád prispel aj k revitalizácii historických parkov a zelene, ktoré spravuje PSK.