Slavomír Božoň, Ing.
stavebný inžinier
Brief info

Obec: Poprad
Vek: 51 rokov

Číslo na hlasovacom lístku: 6
Kresťanskodemokratické hnutie, SME RODINA, Sloboda a Solidarita, ZAĽUDÍ

Spolupracujem s obcami Popradského okresu ako stavebný inžinier a projektový manažér pri získavaní financií zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov. V úzkej spolupráci so starostami týchto obcí sa nám darí získavať dotácie a nenávratné finančné prostriedky na ich rozvoj. V rokoch 2010 až 2018 som bol poslancom MsZ v Poprade. V mojej profesii a pôsobením v MsZ som získal široký rozhľad v problematike komunálnej a verejnej správy. V zastupiteľstve chcem byť aktívny pri spracovávaní územného plánu a doplnkov PSK, kde budem prísne dbať na to, aby časť územného plánu, ktorá sa týka okresu Poprad, sa tvorila so zreteľom na potreby a záujmy obyvateľov tohto okresu. V rámci okresu Poprad sa mnoho ciest II. a III. triedy zrekonštruovalo. Mojou ambíciou je, aby sa dokončila rekonštrukcia všetkých týchto ciest. V okrese budem presadzovať zlepšenie a skvalitnenie autobusového spojenia medzi mestom Poprad a jednotlivými obcami.