Štefan Harčarufka, MUDr.
lekár
Brief info

Obec: Hertník
Vek: 48 rokov

Číslo na hlasovacom lístku: 10
Kresťanskodemokratické hnutie, SME RODINA, Sloboda a Solidarita, ZAĽUDÍ

Pracujem ako primár na Rádiologickom oddelení v Ľubovnianskej nemocnici n.o., externe aj ako lekár v Nemocnici Sv. Jakuba v Bardejove. Som členom výboru Slovenskej rádiologickej spoločnosti. Pôsobím ako krajský odborník pre odbor RÁDIOLÓGIA v Prešovskom samosprávnom kraji. V tomto volebnom období som pracoval ako člen zdravotníckej komisie Prešovského samosprávneho kraja. Veľmi dobre teda poznám problematiku zdravotníckej a sociálnej oblasti. Ako poslanec a zástupca starostu obce Hertník pracujem v obecnej samospráve štyri volebné obdobia, kde aktívne riešim problematiku samosprávy, školstva. Mojimi víziami sú podpora rozvoja zdravotníckych a sociálnych zariadení, podpora projektov pre zdravotne postihnutých a starších občanov, rozvoj miest a obcí nášho regiónu, projekty na opravu a rozšírenie ciest a cyklotrás. Som zástancom otvorenej samosprávy, ktorá slúži občanom, vládne s ich aktívnou účasťou a umožňuje im aktívne sa podieľať na pripomienkovaní jednotlivých rozhodnutí, zámerov a plánov.

Spoznaj náš tím

Naša koalícia ponúka silný program postavený na poznaní potrieb kraja a jeho obyvateľov. Staviame na silných stránkach miest a obcí, momentálnej ekonomickej sile regiónu a efektívnom využívaní jeho zdrojov.

Andrej Zreľak, PhDr.

vedúci odboru okresného úradu

Vladimír Ledecký, PhDr.

poslanec národnej rady

Ján Polovčík, Ing.

podnikateľ

Pavol Neupauer, Mgr.

viceprimátor

Viera Leščáková, PaedDr.

štátna tajomníčka

Radomír Kizek, Bc., MBA

samostatne zárobkovo činná osoba

Zuzana Bednárová, RNDr., PhD.

manažérka v informačných technológiách

Ondrej Babjarčík, Ing.

zástupca primátora

Peter Tomčufčík, Bc.

starosta obce

Dušan Lukáč, Ing.

riaditeľ podniku

Jozef Lukáč, PhDr.

poslanec národnej rady

Martin Ždiňak

živnostník

Pavol Zajac, Ing.

koordinátor regionálneho rozvoja