Štefan Harčarufka, MUDr.
lekár
Brief info

Obec: Hertník
Vek: 48 rokov

Číslo na hlasovacom lístku: 10
Kresťanskodemokratické hnutie, SME RODINA, Sloboda a Solidarita, ZAĽUDÍ

Pracujem ako primár na Rádiologickom oddelení v Ľubovnianskej nemocnici n.o., externe aj ako lekár v Nemocnici Sv. Jakuba v Bardejove. Som členom výboru Slovenskej rádiologickej spoločnosti. Pôsobím ako krajský odborník pre odbor RÁDIOLÓGIA v Prešovskom samosprávnom kraji. V tomto volebnom období som pracoval ako člen zdravotníckej komisie Prešovského samosprávneho kraja. Veľmi dobre teda poznám problematiku zdravotníckej a sociálnej oblasti. Ako poslanec a zástupca starostu obce Hertník pracujem v obecnej samospráve štyri volebné obdobia, kde aktívne riešim problematiku samosprávy, školstva. Mojimi víziami sú podpora rozvoja zdravotníckych a sociálnych zariadení, podpora projektov pre zdravotne postihnutých a starších občanov, rozvoj miest a obcí nášho regiónu, projekty na opravu a rozšírenie ciest a cyklotrás. Som zástancom otvorenej samosprávy, ktorá slúži občanom, vládne s ich aktívnou účasťou a umožňuje im aktívne sa podieľať na pripomienkovaní jednotlivých rozhodnutí, zámerov a plánov.

Spoznaj náš tím

Naša koalícia ponúka silný program postavený na poznaní potrieb kraja a jeho obyvateľov. Staviame na silných stránkach miest a obcí, momentálnej ekonomickej sile regiónu a efektívnom využívaní jeho zdrojov.

Peter Zubaľ, Mgr.

riaditeľ

Ján Drobný, Ing.

manažér

Martin Ždiňak

živnostník

Rastislav Puchala, PhDr., PhD.

riaditeľ v nadnárodnej spoločnosti

Peter Vološin

živnostník

Jozef Lukáč, PhDr.

poslanec národnej rady

Igor Wzoš, Mgr.

predseda predstavenstva

Jana Suráková, MUDr.

zubná lekárka

Jozef Kanuščák, Bc., MBA

poslanec národnej rady

Katarína Heredošová, Mgr., DiS. art.

riaditeľka základnej umeleckej školy