Tomáš Šimoňák, Mgr.
učiteľ
Brief info

Obec: Kežmarok
Vek: 38 rokov

Číslo na hlasovacom lístku: 40
Kresťanskodemokratické hnutie, SME RODINA, Sloboda a Solidarita, ZAĽUDÍ

Som rodený Kežmarčan a záleží mi na našom okrese. Tretí rok som podpredseda okresného centra KDH a predseda klubu KDH v Kežmarku. Som aktívny v sociálnej oblasti – zbierky, charitatívne aktivity, dobrovoľníctvo. Mám veľmi blízko k športu, keďže som bol aktívnym hráčom basketbalu. Hneď po vysokej škole som začal pracovať ako učiteľ cudzích jazykov na Strednej odbornej škole agropotravinárskej a technickej v Kežmarku, kde pôsobím doteraz. V okrese Kežmarok budem podporovať rekonštrukcie a zlepšenie stavu ciest II. a III. triedy. Rovnako budem presadzovať efektívne čerpanie eurofondov, rozvoj cestovného ruchu v kraji, ale hlavne sa budem snažiť o modernizáciu a napredovanie školstva.