Zuzana Bednárová, RNDr., PhD.
manažérka v informačných technológiách
Brief info

Obec: Prešov
Vek: 37 rokov

Číslo na hlasovacom lístku: 14
Kresťanskodemokratické hnutie, SME RODINA, Sloboda a Solidarita, ZAĽUDÍ

Vyštudovala som matematiku, na univerzite som učila matematické a informatické predmety, aktuálne pracujem v súkromnej spoločnosti na technológiách, ktoré prinášajú chytré riešenia pre ľudí. Pomáham zlepšovať procesy a motivujem ľudí, aby riešenie problémov bolo pre nich radosťou. Osem rokov slúžim nášmu krásnemu mestu Prešov ako poslankyňa MsZ a päť rokov aj nášmu príťažlivému kraju ako predsedníčka finančnej komisie krajského zastupiteľstva. Rozhodla som sa opäť kandidovať do krajského zastupiteľstva a pokračovať v napĺňaní vízií, aby som mohla pomôcť nielen našim mestám v okrese Prešov, ale každej jednej obci. Budeme ďalej posilňovať dopravu, obnovovať cesty, rekonštruovať mosty. Podporíme nielen veľkých investorov, ale aj menších podnikateľov, aby tu našli zázemie a mohli zamestnať našich šikovných ľudí. Budeme pokračovať v skvalitňovaní a modernizácii stredných škôl. Buďme právom hrdí na náš kraj. My, ľudia, sme pokladom VÝCHODU.