Okres Prešov

VO č. 7 Okres Prešov

Zuzana Bednárová, RNDr., PhD.

manažérka v informačných technológiách