„Na pánovi Majerskom si veľmi vážim tak jeho blízky vzťah ku kultúre, ako aj k slovenským a regionálnym tradíciám.
Ako speváčka ľudových piesní som vždy cítlia z jeho strany podporu aj hrdosť na naše šarišské, rusínske a ľudové tradície ako i na obrovské duchovné dedičstvo, ktoré v prešovskom kraji máme.
Prajem mu, aby ďalej s Božou pomocou spravoval náš krásny kraj, náš Východ.“