Milan Majerský

Ponúkame kvalitný a skúsený tím ľudí, ktorí posunú kraj dopredu. Aby sme mohli povedať: „Sme spokojní, že žijeme na Východe a sme naň hrdí.“