Andrea Turčanová, Ing.
primátorka
Brief info

Obec: Prešov
Vek: 55 rokov

Číslo na hlasovacom lístku: 107
Kresťanskodemokratické hnutie, SME RODINA, Sloboda a Solidarita, ZAĽUDÍ

Prevažnú časť svojho pracovného života som pracovala v sociálnych službách. Od roku 2006 som bola poslankyňou MsZ v Prešove a od roku 2009 aj poslankyňou PSK. V roku 2014 som sa stala primátorkou Prešova a túto funkciu vykonávam aj v súčasnosti. Mojimi prioritami ako poslankyne PSK boli dobrý život pre všetkých obyvateľov a zabezpečenie dôstojnej staroby pre seniorov, ako aj rozvoj regiónu spočívajúci najmä vo vyrovnávaní rozdielov, vytváraní podmienok pre rozvoj cestovného ruchu, podpore regionálnych produktov a pracovných príležitostí. V prípade môjho zvolenia by som chcela pokračovať v týchto aktivitách.