Výsledky za 2017-2022

Počas obdobia župana Milana Majerského sa v Prešovskom kraji zrekonštruovalo 732 km krajských ciest, čo je o 50 % viac oproti predošlému obdobiu. Cesty v kraji sú tiež po prvýkrát bez havarijných stavov a opravených bolo o 350 % viac mostov, spolu 79. Kraj zároveň o viac ako 40 % zvýšil mzdy opatrovateľkám, zdravotným sestrám či šoférom v krajských zariadeniach a o rekordných 1500 % narástol aj počet študentov duálneho vzdelávania. Vyberáme z rekapitulácie výsledkov, ktoré Vám v tejto sekcii ponúkame.

TOP VÝSLEDKY

Cesta

 • rekonštrukcia 732 km ciest (tretina všetkých ciest kraja)
 • oprava 122 mostov 
 • naj­modernejšia cestárska technika na Slovensku
  (378 kusov vozidiel a strojov za cca 17 mil. €)
 • cesty v kraji po prvýkrát bez havarij­ných stavov
 • obchvat mesta Stará Ľubovňa a príprava projektov výstavby obchvatov miest a obcí Veľká Lomnica, Raslavice, Podskalka v Humennom,  Starý Smokovec a JZ obchvatu Kežmarku
 • spustenie rekonštrukcie 43 km Cesty slobody vo Vysokých Tatrách v hodnote 42 mil. €
 • spracovanie štúdie juhovýchodného obchvatu Prešova
 • nová asfaltérska čata pre potreby kraja
 • prepájanie 143 km cyklotrás v rámci EuroVelo 11
 • projekt 84 km cyklotrasy Poloniny Trail
 • spracovanie projektu pre cyklistické prepojenie Tatier so Slovenským rajom a úsekov Spišský Jeruzalem a Domaša
 • spustenie Integrovaného dopravného systému IDS Východ spolu s KSK
 • jednotné ceny a zľavy v autobusoch PSK a KSK
 • hodinový takt na trati Košice­­ – Prešov – Lipany pre osobné a REX vlaky od 11. 12. 2022 
 • pravidelné odchody spojov v 20 % PSK
 • zavedenie virtuálnej dopravnej karty a čiastočnej  mobilnej aplikácie
 • zľavy pre darcov krvi a tehotné mamičky
 • zrušenie poplatkov za batožinu v autobusoch 

Práca

 • 1300 študentov v duálnom vzdelávaní z 36 škôl (viac ako 15-násobný nárast oproti roku 2017)
 • projekt priemyselného parku v Sabinove vytváraný v spolupráci so štátom
 • rokovania s novými veľkými investormi pre kraj
 • zvýšenie miezd vodičom autobusov a zamestnancom SÚC PSK o viac ako 40 %
 • zvýšenie miezd v sociálnych službách PSK na 900 €
 • nové ubytovacie kapacity v okresoch Medzilaborce, Snina,  Humenné vo výške 5 mil. € cez EÚ fondy
 

Rodina

 • rodinné vstupné v kultúrnych organizáciách PSK pre deti zdarma (múzeá, galérie, hrady, kaštiele)
 • podpora rodín cez výzvu “Rodinná samospráva”
 • zriadená Nadácia PSK pre podporu rodiny 
 • (podporených 400 rodín vo výške 227 tisíc €) 
 • projekty KOCR: Legendárium, Dovolenka na bajku, Letné vlaky, Otvorené chrámy, Zimná výzva
 • víkendová rodinná zľava v autobusoch PSK+KSK (každý člen rodiny 1 €)
 

Rozvoj regiónu

 • o 100% viac investícií v kraji bez nárastu zadlženia
 • najväčšia podpora rozvoja obcí a organizácií zo všetkých krajov, 3500 projektov za 26 mil. € 
 • rozvoj pútnického turizmu v sume 2 mil. € 
 • projekt Catching-up Regions (dobiehajúce regióny), investície za 150 mil. € 
 • štúdia na vodu a kanál pre okres Snina
 • nová unikátna Stredná športová škola v Poprade (preinvestovaných 14 mil. €)
 • najviac projektov z eurofondov zo všetkých krajov