Volebný program


PRIORITY
volebného programu

Cesta

 • R4: spustenie výstavby celého úseku (od Prešova po hranicu s Poľskom)
 • 200 km cyklotrás: Spiš, Šariš, Zemplín (Tatry, EuroVelo 11, Domaša, Poloniny)
 • 1 lístok na dopravu pre celý Východ (časové lístky, mobilná aplikácia)

Práca

 • 5 000 nových pracovných miest (silní investori, podpora malých firiem)
 • 5 miliónov € na dotácie pre kraj (obce, mestá, cirkvi a organizácie)
 • 3 000 študentov v duálnom vzdelávaní (viac ako 100 % nárast študentov)

Rodina

 • rodinné vstupné v celom kraji (rodinné zľavy v cestovnom ruchu)
 • dôstojná staroba v zariadeniach PSK (kvalita bez dlhej čakacej doby)
 • 100 tisíc € Nadácii pre podporu rodiny (ročne na podporu rodín v kríze)

Posolstvo lídra koalície

Milan Majerský

Vek: 51 rokov
Vzdelanie: vysokoškolské, 3. stupeň
Povolanie: predseda PSK
Cudzie jazyky: anglicky a taliansky
Rodinný stav: ženatý

Kandiduje za koalíciu: Kresťanskodemokratické hnutie, SME RODINA, Sloboda a Solidarita, ZA ĽUDÍ

HRDÝ VÝCHOD,
SKUTKY NAMIESTO SLOV.

S podporou širokej koalície kandidátov na poslancov zastupiteľstva PSK chcem náš kraj neustále posúvať vpred aj v ďalšom období.

V tomto končiacom sa volebnom období sa zameriavame na jeho komplexné oživenie a to hlavne cez rozsiahlu rekonštrukciu zanedbanej cestnej infraštruktúry, oživením a mobilizáciou trhu práce, zvyšovaním ohodnotenia práce v sektoroch spadajúcich do kompetencie kraja, podporou v sociálnej oblasti a dotovaním projektov miest, obcí a socioekonomických partnerov kraja. Cieľom je komplexný rozvoj regiónu. Našich študentov pripravujeme na umiestnenie sa na trhu práce formou duálneho vzdelávania, optimalizujeme sieť škôl a študijných odborov.

To je podstatná zmena, ktorú som kraju ponúkol v predchádzajúcich voľbách a teraz ju spolu s poslancami, organizáciami a zamestnancami kraja napĺňam. Aby bola táto zmena prijatá, kraj potrebuje v nastolených trendoch vytrvať istý čas, preto v týchto voľbách svoj program staviam na rovnakých pilieroch, ale s posunom na ďalšiu úroveň:

 • V oblasti dopravy a cestnej infraštruktúry potrebujeme, aby štát v čo najkratšom čase spustil výstavbu R4. Budeme preto pokračovať a zintenzívnime spoločný tlak župy a dotknutých miest a obcí na vládu SR. Občanom chceme ponúknuť komfortnú verejnú dopravu tak, aby na jeden lístok mohli cestovať po celom Východe, teda chceme spustiť Integrovaný dopravný systém pre PSK a KSK. Podporu cestovného ruchu a odľahčenie lokálnej dopravy chceme dosiahnuť budovaním kvalitných a moderných cyklotrás v každom kúte kraja.
 • V oblasti politiky práce chceme kraju priniesť 5000 nových pracovných miest formou stimulácie investícií a podporou malých a stredných firiem. Obce a organizácie na území kraja podporíme 5 mil. € cez dotačný systém Výzva pre región. Skokovo chceme zvýšiť počet škôl a študentov zapojených do programu duálneho vzdelávania.
 • Rodiny chceme podporiť rodinným vstupným vo všetkých kultúrnych organizáciách kraja, čo je aj podpora domáceho turizmu. Pre našich seniorov chceme dôstojnú starobu neustálym  zvyšovaním kvality a skracovaním čakacej doby v zariadeniach sociálnych služieb. Obyvateľov v kríze podporíme cez nadáciu kraja.

To je pokračovanie slušnej zmeny v kraji, ktorú občania reálne v jeho regiónoch cítia.

Skutkami namiesto slov chceme Východ, na ktorý budeme právom hrdí.

Prehrať video

Posolstvá kandidátov
na poslancov Zastupiteľstva PSK

Marek Hudák, Ing., MBA

dátový analytik

Stanislav Soroka, Mgr.,MBA

riaditeľ spoločnosti

Martin Šmilňák, Mgr.

riaditeľ školy

Ondrej Babjarčík, Ing.

zástupca primátora

Bohumil Bohunický

podnikateľ

Pavel Hudáček

starosta obce

Ján Kapolka, Ing.

starosta obce

Martin Noga

bankový poradca

Andrej Zreľak, PhDr.

vedúci odboru okresného úradu

Vladimír Ledecký, PhDr.

poslanec národnej rady

Jana Suráková, MUDr.

zubná lekárka

Peter Zubaľ, Mgr.

riaditeľ

Jozef Bizoň, Mgr.

starosta obce

Slavomír Božoň, Ing.

stavebný inžinier

Ján Drobný, Ing.

manažér

Rastislav Puchala, PhDr., PhD.

riaditeľ v nadnárodnej spoločnosti

Igor Wzoš, Mgr.

predseda predstavenstva

Zuzana Bednárová, RNDr., PhD.

manažérka v informačných technológiách

Radomír Kizek, Bc., MBA

samostatne zárobkovo činná osoba

Viera Leščáková, PaedDr.

štátna tajomníčka

Jozef Lukáč, PhDr.

poslanec národnej rady

Rastislav Mochnacký, Ing.

krajinný architekt

Pavol Neupauer, Mgr.

viceprimátor

Peter Vaščák, Mgr.

zástupca riaditeľa školy

Katarína Heredošová, Mgr., DiS. art.

riaditeľka základnej umeleckej školy

Jozef Kanuščák, Bc., MBA

poslanec národnej rady

Peter Tomčufčík, Bc.

starosta obce

Pavol Burda

technik

Peter Kuchtanin, MUDr.

lekár - chirurg

Peter Vološin

živnostník

Soňa Gaborčáková, PhDr.

štátna tajomníčka

Ľudmila Smreková, Mgr.

odborná zamestnankyňa v sociálnej oblasti

Dušan Lukáč, Ing.

riaditeľ podniku

Ján Polovčík, Ing.

podnikateľ

Marcel Tkáč, RNDr.

riaditeľ školy

Martin Ždiňak

živnostník

Jozef Ivanič, Ing.

riaditeľ hotela

Marína Romanová, MUDr., MPH

lekárka, primárka doliečovacieho oddelenia nemocnice

Pavol Zajac, Ing.

koordinátor regionálneho rozvoja