František Orlovský, MUDr.
lekár
Brief info

Obec: Stará Ľubovňa
Vek: 60 rokov

Číslo na hlasovacom lístku: 15
Kresťanskodemokratické hnutie, SME RODINA, Sloboda a Solidarita, ZAĽUDÍ

Tridsať rokov sa aktívne zapájam do života samospráv mesta aj VÚC. Ako primátor mesta Stará Ľubovňa mám konkrétnu skúsenosť s prácou samosprávy. Rád by som využil svoje skúsenosti v oblasti zdravotníctva, regionálneho rozvoja, školstva a sociálnych služieb. Mimo práce sa venujem službe ochrany života. Pracujem s mládežou, snúbencami aj manželmi a rodinami. Samospráva sa môže podieľať na budovaní nášho kraja ako miesta pre spokojný život a k tomu by som rád prispel svojimi skúsenosťami aj službou.