Ján Polovčík, Ing.
podnikateľ
Brief info

Obec: Vagrinec
Vek: 60 rokov

Číslo na hlasovacom lístku: 18
Kresťanskodemokratické hnutie, SME RODINA, Sloboda a Solidarita, ZAĽUDÍ

Kandidatúru som prijal preto, že chcem pomôcť PSK pri zvýšení životnej, sociálnej a hospodárskej úrovne jeho obyvateľov, ktorá je v rámci Slovenska veľmi nízka. Mám potrebné teoretické vedomosti a praktické skúsenosti získané počas mojej dlhoročnej aktivity a praxe v hospodárskej oblasti. Prioritou mojich aktivít v mojom okresnom volebnom obvode bude zvýšenie úrovne zamestnanosti formou podpory podnikateľskej sféry. Som presvedčený, že ak budú prosperovať podnikateľské subjekty, predovšetkým v priemysle a poľnohospodárstve, tak bude zabezpečená aj úspešná úroveň zamestnanosti a tvorba duchovných a materiálnych hodnôt. Jedine reálna a efektívna tvorba hodnôt v hospodárskej oblasti zabezpečí naplnenie verejných finančných zdrojov, ktoré sú zárukou rozvoja životnej úrovne, športu, kultúry a celého spoločenského života.
Poznám svoj volebný obvod, jeho obyvateľov, existujúci nevyhovujúci hospodársky stav a disponibilný nevyužitý ekonomický a ľudský potenciál. Tu som sa narodil, tu žijem a tu chcem pomôcť ďalším generáciám vytvorením lepších životných podmienok. Chcem, aby tu ľudia ostávali dôstojne žiť a neboli nútení sa vysťahovať.