Marcel Tkáč, RNDr.
riaditeľ školy
Brief info

Obec: Lúčka
Vek: 49 rokov

Číslo na hlasovacom lístku: 19
Kresťanskodemokratické hnutie, SME RODINA, Sloboda a Solidarita, ZAĽUDÍ

V školstve pôsobím už viac ako 25 rokov, z toho 8 rokov ako riaditeľ. Posledných 5 rokov som pôsobil aj ako člen komisie pre školstvo, mládež, telesnú výchovu a šport pri zastupiteľstve PSK. V období posledných rokov som tak mal možnosť dôkladne spoznávať mnohé možnosti a výzvy pre rozvoj a modernizáciu školstva v našom regióne. Mnohé z nich sa podarilo aj naplniť, o čom svedčia výsledky. Počas funkčného obdobia predsedu Milana Majerského išli do školstva zo zdrojov PSK rozsiahle investície na rozvoj a modernizáciu stredných škôl, a to aj s priamou podporou medzinárodných inštitúcií. Navyše, úroveň duálneho vzdelávania, tak potrebného pre uplatnenie sa študentov v praxi, je v našom kraji v poslednom období hodnotená ako jedna z najlepších na Slovensku. Pre okres Svidník budem teda naďalej presadzovať ďalšie modernizačné projekty pre školy, ale aj rozvojové projekty pre domovy sociálnych služieb, budem podporovať dostavbu a výstavbu nových cyklotrás a športovísk, rovnako aj opravy mostov a ciest v obciach nášho malebného okresu.