Pavol Gurega, Ing.
ekonóm
Brief info

Obec: Stará Ľubovňa
Vek: 65 rokov

Číslo na hlasovacom lístku: 7
Kresťanskodemokratické hnutie, SME RODINA, Sloboda a Solidarita, ZAĽUDÍ

Počas celej mojej aktívnej činnosti sa venujem riadeniu firiem a ekonomickej činnosti vo funkcii konateľa spoločnosti aj výkonného riaditeľa akciovej spoločnosti. Od roku 1990 som bol v niekoľkých volebných obdobiach aj poslancom v komunálnej politike. Ekonomické a riadiace skúsenosti, ako aj skúsenosti z komunálnej politiky by som chcel využiť aj ako poslanec PSK a v prípade zvolenia ponúkam túto svoju službu s hlavným zameraním na hospodárne a transparentné využívanie finančných prostriedkov pre rozvoj nášho okresu i celého prešovského kraja. Mojou veľkou záľubou je aj kultúra a aktívne vytváranie podmienok pre mladé športové talenty, čím chcem naďalej prispievať k udržaniu a rozvoju kultúrnych a športových aktivít našich občanov.