Peter Vaščák, Mgr.
zástupca riaditeľa školy
Brief info

Obec: Petrovany
Vek: 40 rokov

Číslo na hlasovacom lístku: 108
Kresťanskodemokratické hnutie, SME RODINA, Sloboda a Solidarita, ZAĽUDÍ

Som rodený Prešovčan žijúci už 19 rokov v obci Petrovany. Mojím povolaním je učiteľstvo. 11 rokov pôsobím ako zástupca riaditeľa ZŠ s MŠ v obci Svinia. Školstvu sa venujem aj ako člen komisie školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK. V Petrovanoch zastupujem občanov ako poslanec. V nasledujúcom volebnom období by som ako poslanec PSK chcel naďalej venovať optimalizácii školstva a skvalitňovaniu vzdelávania, vybudovaniu nových športovísk, sociálnej politike (projekty podporujúce začleňovanie marginalizovaných skupín a rekonštrukcia a zriadenie nových domovov sociálnych služieb), infraštruktúre (obnova a rekonštrukcia ciest, budovanie nových cyklotrás).