Marián Damankoš, PhDr., PhD.
riaditeľ školy
Brief info

Obec: Prešov
Vek: 47 rokov

Číslo na hlasovacom lístku: 28
Kresťanskodemokratické hnutie, SME RODINA, Sloboda a Solidarita, ZAĽUDÍ

Viac než dve desaťročia pracujem v oblasti školstva. Som učiteľ, autor učebných textov a už niekoľko rokov riaditeľ Evanjelickej spojenej školy v Prešove. Ponúkam svoje manažérske schopnosti v oblasti školstva, kontakty s domácimi a zahraničnými vzdelávacími inštitúciami, ale aj skúsenosti z niekoľkoročného pôsobenia v zastupiteľstve PSK. Som rozhodnutý pokračovať v systematickom vytváraní podmienok pre lepší život všetkých obyvateľov Prešovského kraja.