Peter Kuchtanin, MUDr.
lekár - chirurg
Brief info

Obec: Snina
Vek: 35rokov

Číslo na hlasovacom lístku: 14
Kresťanskodemokratické hnutie, SME RODINA, Sloboda a Solidarita, ZAĽUDÍ

Už 12. rok pracujem ako lekár na chirurgicko – traumatologickom oddelení Nemocnice Snina. Za tento čas som získal atestáciu v špecializácii Všeobecná chirurgia, pokračujem v postgraduálnom štúdiu na atestáciu z odboru Úrazová chirurgia a ďalšej postgraduálnej škole so zameraním na manažment. Momentálne som štvrtý rok poslancom mestského zastupiteľstva v Snine. Jedno mám stále prvoradé – pomoc druhým... či už ako lekár, človek alebo poslanec. V tomto duchu by som chcel pokračovať aj na úrovni PSK. Cítim povinnosť tvoriť lepší svet, ak mám na to silu, znalosti a schopnosti. Vidím, ako sa mení celý náš kraj, odliv mladých ľudí, ktorý je badateľný v každom meste a obci kraja, čo je nesmierne dôležitý faktor ukazovateľa spokojnosti a životnej úrovne. Prvoradá je základná občianska vybavenosť a infraštruktúra, bez ktorej sa nedá tvoriť kvalitný životný priestor pre ľudí. V tomto smere budem podporovať a vykonávať rozhodnutia o rozvoji nášho kraja. Aby HRDÝ VÝCHOD nebola iba fráza.