Igor Wzoš, Mgr.
predseda predstavenstva
Brief info

Obec: Poprad
Vek: 54 rokov

Číslo na hlasovacom lístku: 72
Kresťanskodemokratické hnutie, SME RODINA, Sloboda a Solidarita, ZAĽUDÍ

Som vyštudovaný sociológ a pôsobím ako predseda predstavenstva Slovak Smart City Clustra, poslanec MsZ v Poprade a poslanec PSK. Ako 1. viceprimátor Popradu v rokoch 2014 – 2018 som sa prioritne venoval energetike, smart city riešeniam a školstvu. Stál som pri zrode Popradskej energetickej spoločnosti a združenia Slovak Smart City Cluster. Som spolutvorcom Programu rozvoja mesta Poprad s výhľadom do roku 2040 a Koncepcie Smart City Poprad. Ako poslanec som pôsobil v komisii regionálneho rozvoja a v komisii školstva. Do roku 2019 som bol predsedom riadiaceho výboru v rámci iniciatívy Svetovej banky "Catching-up Regions". Za svoje prioritné oblasti okrem ciest a sociálnych služieb považujem oblasť vzdelávania, inovácií a vytváranie podmienok pre pracovné miesta s vysokou pridanou hodnotou. Ďalšou zásadnou oblasťou, ktorej sa chcem venovať, je energetická bezpečnosť, zvyšovanie podielu obnoviteľných zdrojov, zavádzanie smart riešení do bežného života a digitalizácií.