Emília Valková, Ing.
technička
Brief info

Obec: Humenné
Vek: 58 rokov

Číslo na hlasovacom lístku: 45
Kresťanskodemokratické hnutie, SME RODINA, Sloboda a Solidarita, ZAĽUDÍ

Som rodená Humenčanka, ale hlavne východniarka srdcom aj dušou. Už 35 rokov sa venujem oblasti životného prostredia, konkrétne kontrole kvality pitných a odpadových vôd. Aktuálne pracujem ako vedúca laboratória odpadových vôd. Taktiež som členkou komisie životného prostredia a verejnej zelene MsZ v Humennom. Mojím cieľom v PSK je pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú. Do VÚC som sa rozhodla kandidovať z dôvodu podpory hlavne projektov v oblasti životného prostredia, napríklad aby bolo umožnené malým obciam do 2000 obyvateľov čerpať eurofondy a prostriedky z Environmentálneho fondu. Je smutné, že v 21. storočí mnoho obcí nedokáže dlhé roky dokončiť chýbajúce vodovody, aby zabezpečili domácnostiam používať kvalitnú pitnú vodu a kanalizácie, ktoré prispejú k ochrane životného prostredia. Ľudia si zaslúžia lepšie bývanie. Preto je potrebné čím skôr upraviť nesplniteľné podmienky, ktoré bránia využitiu dotácií zatepľovať verejné budovy, stavať vodovody, kanalizácie či opravovať poľné prístupové cesty.
Ani iné témy mi nie sú cudzie a budem sa snažiť hľadať tie najlepšie možnosti v jednotlivých oblastiach pre spokojnosť občanov. Preto chcem presadzovať a podporovať projekty ako: zelené energie pre energetickú sebestačnosť kraja, infraštruktúrne projekty, najmä výstavbu obchvatu na Podskalku a mesta Humenné s cieľom uľahčiť preťaženú premávku a zvýšiť bezpečnosť v cestnej premávke. Chcem podporovať rodiny, vzdelávanie mladých ľudí a vytvárať im lepšie pracovné podmienky, tak aby sa zastavil neustály odliv mozgov z regiónu.
Nielen Bratislava je Slovensko, nielen Košice sú Východ. Aj na nás Humenčanoch záleží.