Martin Noga
bankový poradca
Brief info

Obec: Kežmarok
Vek: 46 rokov

Číslo na hlasovacom lístku: 30
Kresťanskodemokratické hnutie, SME RODINA, Sloboda a Solidarita, ZAĽUDÍ

Celý môj profesijný život sa pohybujem v bankovom sektore, kde som zastával obchodnícke a riadiace pozície, rád sa rozprávam s ľuďmi a hlavne, napĺňa ma pomoc ľuďom pri rôznych životných situáciách. Aktuálne som členom športovej komisie v Kežmarku a od roku 2019 zastávam funkciu okresného predsedu hnutia SME RODINA . Pri plnení povinností a rozhovoroch s vami občanmi som identifikoval, že najviac vás trápi situácia v oblastiach cestnej dopravy a komunikácií, modernizácie a výstavby novej športovej infraštruktúry, cezhraničnej spolupráce, regionálneho rozvoja či rozvoja cestovného ruchu. Uvedomujem si, že sú to dôležité veci, ktoré ovplyvňujú náš každodenný život a ja by som rád prispel k riešeniu týchto problémov.