Gabriel Paľa, prof., ThDr., PaedDr., Ing.,PhD.
vysokoškolský pedagóg
Brief info

Obec: Prešov
Vek: 50 rokov

Číslo na hlasovacom lístku: 97
Kresťanskodemokratické hnutie, SME RODINA, Sloboda a Solidarita, ZAĽUDÍ

Ako pedagógovi s 25 ročnou praxou a otcovi mi záleží na tom, aby generácia mladých, perspektívnych a talentovaných ľudí ostávala žiť a pracovať v našom regióne. S týmto posolstvom som sa rozhodol pokračovať za tím župana Milana Majerského ako poslanec v zastupiteľstve PSK. Spoločne chceme úspešne pokračovať v riešení dopravnej infraštruktúry (modernizácie mostov a ciest), stavby vodovodov a kanalizácií, naďalej podporovať a modernizovať regionálne školstvo, systematicky podporovať miestnych podnikateľov a rodinné firmy, zlepšovať starostlivosť o deti a dospelých so špecifickými potrebami a o seniorov, pomáhať obciam v budovaní cyklotrás, rozvíjať cestovný ruch ako jeden zo základov ekonomiky PSK, odstraňovať prekážky v rozvoji najviac zaostalých regiónov PSK.