Soňa Gaborčáková, PhDr.
štátna tajomníčka
Brief info

Obec: Stará Ľubovňa
Vek: 45 rokov

Číslo na hlasovacom lístku: 6
Kresťanskodemokratické hnutie, SME RODINA, Sloboda a Solidarita, ZAĽUDÍ

Už počas môjho štúdia na vysokej škole som cítila, že odbor sociálnej práce bude pre mňa tá správna cesta. Pomoc tým najzraniteľnejším bola pre mňa priorita, a preto som sa rozhodla svoj profesionálny život zasvätiť deťom a mladým ľudom so zdravotným znevýhodnením v okrese Stará Ľubovňa.
Aj napriek tomu, že mi ľudia neverili, nevzdala som sa a v roku 1999 som začala s pomocou deťom. V ťažkom období sa mi podarilo vybudovať komplexný systém starostlivosti pre tých najzraniteľnejších – Dom sv. Anny v Starej Ľubovni, ktorý funguje dodnes. V parlamentných voľbách 2016 som získala dôveru voličov a stala som sa poslankyňou Národnej rady SR. Prioritne som sa venovala oblasti pomoci ľuďom so zdravotným znevýhodnením. Podarilo sa mi presadiť viacero legislatívnych návrhov aj z opozičných lavíc.
Po parlamentných voľbách 2020 som bola oslovená súčasným ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Milanom Krajniakom ako odborníčka, aby som zastávala funkciu štátnej tajomníčky pre oblasť rodiny a sociálnej pomoci. Za môjho doterajšieho pôsobenia na ministerstve práce sa mi podarilo nastaviť novú koncepciu dlhodobej starostlivosti v Pláne obnovy a odolnosti, ktorá má byť zrealizovaná do roku 2025 a jej hlavným cieľom je prepojenie sociálnej a zdravotnej starostlivosti pre dlhodobo chorých ľudí odkázaných na pomoc iných. Druhou kľúčovou oblasťou bolo nastavenie procesov v zariadeniach sociálnych služieb počas pandémie tak, aby v nich klienti neprichádzali o ich krehký život. Som nesmierne rada, že nastavený krízový plán pomohol zachrániť množstvo životov zraniteľných ľudí v našich zariadeniach, stal sa “barličkou” v čase strachu a chaosu a prispel k stabilizácii personálu, ktorí ostal pri lôžkach klientov.
Ak v regionálnych voľbách 2022 voliči uznajú, že som človek hodný ich hlasu, aj naďalej sa chcem profesionálne i odborne venovať sociálnej oblasti a budem sa ju snažiť posúvať dopredu.