Simona Čerevková, JUDr., PhD.
advokátka
Brief info

Obec: Humenné
Vek: 35 rokov

Číslo na hlasovacom lístku: 8
Kresťanskodemokratické hnutie, SME RODINA, Sloboda a Solidarita, ZAĽUDÍ

Pôsobím ako advokátka a na akademickej pôde. Moje rozhodnutie vstúpiť do komunálnej politiky je výsledkom dlhej úvahy a porovnávania misiek váh, kedy som zvažovala všetky pre a proti. Som rodená Humenčanka a osud tohto mesta mi nie je ľahostajný, tak ako mi nie je ľahostajný náš hrdý východ. Náš kraj potrebuje zmenu a verím, že mojím pričinením, skúsenosťami, zodpovednou prácou s pomocou mojich budúcich kolegov vznikne v PSK tím schopných odborníkov. Chcem sa venovať predovšetkým pomoci osamelým matkám s deťmi, pomoci mladým rodinám, pomoci seniorom. Plánujem sa zamerať na vytváranie nových príležitostí a organizovanie akcií pre najmenších, zaujíma ma obnova školských športových ihrísk, ciest a chodníkov, budovanie cyklotrás pre zvýšenie bezpečnosti na cestách, budovanie oddychových a rekreačných zón, organizácia kultúrnych a hudobných podujatí so zvýhodnenou cenou pre domácich. Mojím cieľom je aj podpora podnikateľov a vytvorenie dostatočného počtu pracovných miest. Chcem vytvoriť platformu Odkaz pre poslanca, ktorá bude občanom slúžiť na pravidelnú komunikáciu s volenými zástupcami.