Marek Šimco, Mgr.
pedagóg
Brief info

Obec: Bardejov
Vek: 49 rokov

Číslo na hlasovacom lístku: 36
Kresťanskodemokratické hnutie, SME RODINA, Sloboda a Solidarita, ZAĽUDÍ

Veľkú časť svojho života pracujem medzi mladými ako pedagóg a člen Združenia saleziánov spolupracovníkov. Ako otec troch detí, žijúci s rodičmi v pokročilom veku, vnímam potreby svojej komunity v dynamicky sa rozvíjajúcom svete. Chcem pomôcť nášmu regiónu skúsenosťami, ktoré som nadobudol ako mestský poslanec a predseda poslaneckého klubu v Bardejove. Žil som päť rokov v zahraničí a vidím možnosti a potenciál miesta, kde žijeme. Budovanie cyklotrás, z rekreačného ako aj dopravného hľadiska, je skvelým spôsobom zlepšenia kvality života. Rozvoj cestovného ruchu je témou, ktorej sme veľa dlžní, a je potrebné to napraviť. Pre radostné spolužitie je potrebné vytvárať miesta, na ktorých sa budú stretávať ľudia rôznych vekových a názorových skupín. V našom kraji je veľa ľudí, na ktorých štát akoby zabudol. Pri aktivite Saleziánske kilo pozorujem množstvo životných príbehov ľudí, ktorí sú bez adresnej pomoci, a je nutné to zmeniť. Svoj potenciál chcem dať ľuďom, s ktorými žijem, a ktorí si to zaslúžia.