Rodina

100 tisíc € Nadácii pre podporu rodiny (ročne na podporu rodín v kríze)

dôstojná staroba v zariadeniach PSK (kvalita bez dlhej čakacej doby)

rodinné vstupné v celom kraji (rodinné zľavy v cestovnom ruchu)